מקורות והערות

1.   עבודת MBBK:

McKay, B. D., Bar-Natan, D., Bar-Hillel, M. and Kalai, G. (1999). Solving the Bible Code puzzle. Statist. Sci. 14 No. 2 150-173.

2.  "מלחמה ושלום" מאת ל. נ. טולסטוי. תרגום לעברית: לאה גולדברג (1953), ספריית פועלים, מרחביה.

3.   עבודת WRR:

Witztum, D., Rips, E. and Rosenberg, Y. (1994). Equidistant letter sequences in the Book of Genesis. Statist. Sci. 9 No. 3 429-438.

4.   טענה זו הופרכה כבר בדרכים אחרות, ראה באתר "צופן בראשית" במדור "ההתנגדות למחקר": http://www.torahcode.co.il/oppose_heb.htm,
ובמיוחד במאמר הסקירה:
http://www.torahcode.co.il/rev1_heb.htm.

5.   הנה כמה מן העבודות שנעשו בספר התורה (גם מחוץ לספר בראשית): באתר הנ"ל, במדור "פרסומים מדעיים", http://www.torahcode.co.il/pub_index_heb.htm, מאמרים 5, 8 ,9. וכן במאמרים  http://www.torahcode.co.il/kriah1_heb.htmhttp://www.torahcode.co.il/weis2_heb.htm.

6.   זאת ניתן לראות בצפנים המחברים בין החומשים (למשל, בשני הקישורים האחרונים).

7.   הספר:

Feller, W. (1966). An Introduction to Probability Theory and Its Applications 2. Wiley, New York.

8.   בדואר אלקטרוני מיום 15 במאי שעה 16:40:13, שנת 1997 (למניינם).

9.  ד. ויצטום (התשס"א): על בחירת התאריכים למדגמים של WRR. ראה באתר הנ"ל בקישור:
http://www.torahcode.co.il/date_heb.htm.