ב"ה

1. המאמר הראשון שפורסם בנושא:

D. Witztum, E Rips, and Y. Rosenberg. Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis. Statistical Science, 9 (3): 429-438, August 1994.

2. ד. ויצטום, על הרמז בדילוג השווה: מדידה חדשה של מדגם גדולי חכמי התורה, בד"ד (כתב עת לענייני תורה ומדע בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן), (7): 49-76, קייץ התשנ"ח (1998).

3. המאמר:

D. Witztum, The Hidden Birth Dates of Personalities of Genesis, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

על איסוף הנתונים למדידה:

D. Witztum, The Hidden Birth Dates of Personalities of Genesis: The Data. 2005.

4. המאמר:

H. Gans, Z. Inbal and N. Bombach, Patterns of Equidistant Letter Sequence Pairs in Genesis, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

על איסוף הנתונים למדידה:

H. Gans, Z. Inbal, and N. Bombach,  Patterns of Equidistant Letters Sequence Pairs in Genesis: The Linguistic Protocol and Data used for the Communities Experiment.

על איסוף הנתונים למדידה - בעברית - הקש כאן.

5. המאמר:

E. Rips and A. Levitt, The Twin Towers Cluster in Torah Codes, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

6. המאמר:

R. M. Haralick, Basic Concepts For Testing The Torah Code Hypothesis, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

7. המאמר:

R. M. Haralick, Testing The Torah Code Hypothesis: The Experimental Protocol, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

8. המאמר:

N. Bombach, H. Gans, Patterns of Co-Linear Equidistant Letter Sequences and Verses, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

9. המאמר:

A. Levitt, Component Analysis of Torah Code Phrases, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

 

חזור לראש הדף

 


 
אודות האתר אודות המחקר פרסומים מדעיים מאמרי מחקר ספרים ההתנגדות למחקר מה חדש? English
© כל החומר באתר זה, בעברית ובאנגלית, שחובר בידי דורון ויצטום, נכתב במקורו בעברית.
זכויות היוצר של החומר המוצג באתר זה [למעט חומר שיוצר(י)ו האחר(ים) יוזכר(ו) במפורש],
הן של דורון ויצטום, רח' החיד"א 20א, ירושלים, ישראל.